Technická čistota

Modernizáciou a prechodom k novým technológiám sa Technická čistota stáva jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť moderných, čoraz zložitejších produktov. Neustále rastúca automatizácia a robotizácia výroby si vyžaduje elimináciu faktorov ovplyvňujúcich čistotu produktov, a to najmä vytvorením čistých priestorov, ktoré pomáhajú znižovať riziko znečistenia na prijateľnú úroveň.

Zdravé ovzdušie

Zárukou eliminácie šírenia baktérii, vírusov a plesní, je pravidelná a nezávislá kontrola s cieľom systematického monitorovania a overovania čistých priestorov. Prostredníctvom našich odborníkov a spolupráce s poprednými zástupcami verejného a súkromného sektoru v oblasti monitorovania a analýz mikrobiologických faktorov prinášame našim klientom možnosti využívať najmondénnejšie technológie a súbor poznatkov s cieľom zabezpečiť efektívne a cenovo dostupné riešenia.

Čisté prostredie

Základným predpokladom pre zvyšovanie kvality života a životnej úrovne je zabezpečenie čistého prostredia a ovzdušia v interiéroch. Tak ako v súkromnom živote, komerčnej sfére, rovnako aj v priemyselnej oblasti kvalita interiérového ovzdušia výrazne ovplyvňuje naše zdravie a každodenné aktivity.

Analýzy kontaminácie na produktoch

Tento spôsob analýz spočiva v kombinácii efektívneho priamého odberu kontaminácia z komponentov, prípadne baliacich jednotiek a následného vyhodnocovania kontaminácie prostredníctvom štandardných alebo doplnkových analýz. K odberom kontamnácie sa používajú špecifické odberové méria tzv. Razítka, ktoré svojou konštrukciou a zložením adhéznej dotykovej plochy fixujú odobraté pevné častice a vlákna k následnej manipulácií pri analýzach prostredníctvom optickej mikroskopie, prípadne analýze prostredníctvom LIBS – (Laser Induced Breakdown Spectroscopy).

Školenia

E-shop

Naše služby

Zdravé ovzdušie
Technická čistota
Čisté prostredie
Analýzy kontaminácie na produktoch

O nás

Cleanliness Certification Center je členom medzinárodnej asociácie Indoor Air Quality Association a partnerom medzinárodných a tuzemských inštitúcii v oblasti vedy, výskumu a inšpekčnej činnosti v priemysle, zdravotníctve, vzdelávaní a komerčnej sfére. Už roky sa intenzívne zaoberáme problematikou čistých priestorov a čistých zón.

Školenia

Technická čistota – Príprava Audítorov technickej čistoty – licencovaný kurz CleanCert
Príprava Audítorov technickej čistoty, je zameraná na výkon interných a externých auditov pre efektívne monitorovanie...
Technická čistota – Základné požiadavky (VDA 19.x a ISO) – licencovaný kurz CleanCert
Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia vplyvom inovácií a nových technológií dnes patria medzi základné štandardy...

Produkty

Lapač sedimentácie
Lapač sedimentácie bez mikroskopického hodnotenia Lapače predstavujú média pre  odber sedimentácie za určitý čas s...
Razítka pre odber primárnej sedimentácie
Razítka bez mikroskopického hodnotenia Razítka slúžia k odberu primárnej (okamžitej) sedimentácie s cieľom stanoviť kontamináciu...