Analýzy kontaminácie na produktoch

Tento spôsob analýz spočíva v kombinácii efektívneho priameho odberu kontaminácia z komponentov, prípadne baliacich jednotiek a následného vyhodnocovania kontaminácie prostredníctvom štandardných alebo doplnkových analýz. K odberom kontaminácie sa používajú špecifické odberové média tzv. Razítko, alebo Lapač sedimentácie, ktoré svojou konštrukciou a zložením adhéznej dotykovej plochy fixujú odobraté pevné častice a vlákna k následnej manipulácií pri analýzach prostredníctvom optickej mikroskopie, prípadne analýze prostredníctvom LIBS – (Laser Induced Breakdown Spectroscopy).

Veľkou výhodou je jednoduchá manipulácia a dostupnosť pri odbere kontaminácie z dotykových a pracovných plôch. Odberové média je možné použiť pri analýzach kontaminácie z komponentov, balení ako aj pracovných plôch pri tzv. Halovom monitoringu, napríklad pri odberoch kontaminácie a monitorovaniu účinnosti čistenia stien a plôch v čistom prostredí.

Využitím najmodernejších technológií a postupov detegujeme častice v súlade s medzinárodnými požiadavkami VDA 19.1 a ISO 16232.

Analýzy kontaminácie komponentov – štandardné m...
Prostredníctvom štandardných analýz kontaminácie dokážeme identifikovať pevné kovové a nekovové častice a vlákna z komponentov...
Analýza kontaminácie komponentov – doplnkové me...
Medzi pokročilejšie metódy doplnkových analýz kontaminácie patria: SEM/EDX – kombinovaná analýza elektro-optického počítania a merania...
Analýza kontaminácie prostredníctvom Razítkovýc...
Tento spôsob analýz spočíva v kombinácii priameho odberu kontaminácia z komponentov, prípadne baliacich jednotiek a...
Projektovanie čistých zón a čistých priestorov
Budovanie čistých priestorov a čistých zón predstavuje nemalé investície a taktiež je časovo náročným procesom. Od fázy...