Čisté prostredie

Základným predpokladom pre zvyšovanie kvality života a životnej úrovne je zabezpečenie čistého prostredia a ovzdušia v interiéroch. Tak ako v súkromnom živote, komerčnej sfére, rovnako aj v priemyselnej oblasti kvalita interiérového ovzdušia výrazne ovplyvňuje naše zdravie a každodenné aktivity.

Pravidelné monitorovanie ovzdušia v interiéroch má za cieľ monitorovať rizikové faktory pevných častíc, hodnoty sedimentácie, prípadne detegovať organické látky, ktoré negatívne môžu ovplyvňovať ľudské činnosť, činnosti strojov a zariadení a rovnako môžu ovplyvňovať kvalitu, bezpečnosti a funkčnosti vyrábaných produktov. Voľne poletujúce častice vplyvom balistického a gravitačného šírenia predstavujú riziká:

 • Zdravotné riziko – v súvislosti so šírením vírusov a plesni voľne poletujúcich v ovzduší
 • Zdravotné riziko – v súvislosti so šírením pevných častíc a vlákien voľne poletujúcich v ovzduší
 • Riziko kontaminácie produktov v potravín – bezpečnosť potravín a farmaceutických produktov
 • Riziko kontaminácie ovzdušia v interiéroch – kvalita a bezpečnosť poskytovaných služieb v oblasti hotelierstva, poskytovaná ubytovaní a relaxačných služieb
 • Riziko kontaminácie produktov – bezpečnosť a kvalita produkcie

Čisté prostredie a požiadavky na čisté priestory ma svoje významne zastúpenie aj v priemyselnej oblasti. Z hľadiska kvality, bezpečnosti a funkčnosti vyrábaných produktov detegujeme riziká ovplyvňujúce technológiu výroby v odvetviach ako sú:

 • Potravinársky priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Výroby produktov a nástrojov pre zdravotníctvo
 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Letecký priemysel
 • Priemyselné odvetvia s požiadavkami na čisté priestory a presnú výrobu
 • Laboratórne a kontrolné strediska s požiadavkami na čisté priestory

Prostredníctvom inšpekcii, kontrol a analýz v reálnom prostredí  je možné prediktívne odhaľovať kritické miesta v procesoch a potencionálne riziká súvisiace s požiadavkami na čistotu a čisté prostredie.

S využitím licenčného software pre aplikovanie analýz technickej čistoty je možné vyhodnocovať stav čistých priestorov v reálnom čase a zároveň identifikovať pravdepodobnosť kontaminácie v preverovanom prostredí.

Analýza kontaminácie prostredníctvom Razítkovýc...
Detekcia primárnej sedimentácie v priestore z pracovných a dotykových plôch prostredníctvom certifikovaných Pečatí. Médium sa...
Analýza kontaminácie prostredníctvom Lapačov – ...
Analýza sedimentácie v priestore prostredníctvom certifikovaných Lapačov pevných častíc a vlákien. Médium sa aplikuje priamo...
Verifikácia čistých priestorov – Validácia čist...
Proces Verifikácie čistých priestorov slúži k overovaniu kvality ovzdušia v preverovanom interiérovom prostredí, v kombinácii...
Meranie kontaminácie prachometrom
Meraním kontaminácie (prašnosti) prostredníctvom prachometra je možné efektívne detegovať voľne poletujúce častice v čistom priestore....

Vhodnými analýzami a správnou optimalizáciou čistých priestorov je možné výrazne znižovať riziká kontaminácie