Inšpekčná činnosť

Základná funkcia čistého priestoru je zábrana proti znečisťujúcim vplyvom z neupravených priestorov a proti prirodzeným vplyvom okolitého prostredia.

Čistá zóna predstavuje stály a cielene riadený priestor k

obmedzeniu pohybu kritických častíc v ovzduší,

obmedzeniu vzniku znečisťovania v riadenom priestore.

Chcete vedieť či Vaša prevádzka je správne navrhnutá z pohľadu požiadaviek medzinárodných štandardov ISO 16232 a VDA 19.2?

Sú produkty ako aj procesy efektívne chránené pred možnou kontamináciou?

Sú výrobné zariadenia a skladovacie priestory dostatočne chránené pred kontamináciou?

Nepodceňujte riziká kontaminácie...

…investujte svoje zdroje efektívne a minimalizujte riziká kontaminácie Vašich čistých priestorov.

Minimalizujte riziká kontaminácie a investujte efektívne…