Technická čistota

Modernizáciou a prechodom k novým technológiám sa Technická čistota stáva jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý ovplyvňuje funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť moderných, čoraz zložitejších produktov. Neustále rastúca automatizácia a robotizácia výroby si vyžaduje elimináciu faktorov ovplyvňujúcich čistotu produktov, a to najmä vytvorením čistých priestorov, ktoré pomáhajú znižovať riziko znečistenia na prijateľnú úroveň.

Technická čistota hrá stále dôležitejšiu úlohu vo farmaceutickom, elektrotechnickom, automobilovom, leteckom a potravinárskom priemysle, ako aj v oblasti IT a robotiky.

Naši odborníci v oblasti  Technickej čistoty sú Vám k dispozícii v nasledujúcich oblastiach:

  • Výkon Auditov technickej čistoty a čistých priestorov – technický čistota, kontrola kvality ovzdušia, sedimentačné metódy, atď.
  • Kontrola (verifikácia a validácia) čistých priestorov
  • Analýzy technickej čistoty komponentov podľa VDA 19.1, VDA 19.2 a ISO 16232
  • Vzdelávanie a odborná príprava personálu v oblasti technickej čistoty – licencované školenia (WIPO IR 018034457_01)
  • Analýza čistých priestorov podľa EN ISO 14644
  • Výkon extrakcií a analýz technickej čistoty komponentov podľa VDA 19.1 a ISO 16232
  • Analýzy kontaminácie prostredníctvom detekcie povrchového napätia

Analýzy technickej čistoty

Analýzy kontaminácie produktov podľa VDA 19.1 a ISO 16232

Meranie sedimentácie v čistých prevádzkach a čistých zónach

Verifikácia čistých priestorov a čistých zón

Čisté prostredie

Analýza kontaminácie prostredníctvom Razítkovýc...
Detekcia primárnej sedimentácie v priestore z pracovných a dotykových plôch prostredníctvom certifikovaných Pečatí. Médium sa...
Analýza kontaminácie prostredníctvom Lapačov – ...
Analýza sedimentácie v priestore prostredníctvom certifikovaných Lapačov pevných častíc a vlákien. Médium sa aplikuje priamo...
Verifikácia čistých priestorov – Validácia čist...
Proces Verifikácie čistých priestorov slúži k overovaniu kvality ovzdušia v preverovanom interiérovom prostredí, v kombinácii...
Meranie kontaminácie prachometrom
Meraním kontaminácie (prašnosti) prostredníctvom prachometra je možné efektívne detegovať voľne poletujúce častice v čistom priestore....

Analýzy kontaminácie na produktoch

Analýzy kontaminácie komponentov – štandardné m...
Prostredníctvom štandardných analýz kontaminácie dokážeme identifikovať pevné kovové a nekovové častice a vlákna z komponentov...
Analýza kontaminácie komponentov – doplnkové me...
Medzi pokročilejšie metódy doplnkových analýz kontaminácie patria: SEM/EDX – kombinovaná analýza elektro-optického počítania a merania...
Analýza kontaminácie prostredníctvom Razítkovýc...
Tento spôsob analýz spočíva v kombinácii priameho odberu kontaminácia z komponentov, prípadne baliacich jednotiek a...
Projektovanie čistých zón a čistých priestorov
Budovanie čistých priestorov a čistých zón predstavuje nemalé investície a taktiež je časovo náročným procesom. Od fázy...

Analýzy technickej čistoty

Analýzy kontaminácie produktov podľa VDA 19.1 a ISO 16232

Meranie sedimentácie v čistých prevádzkach a čistých zónach

Verifikácia čistých priestorov a čistých zón