Zdravé ovzdušie

Zárukou eliminácie šírenia baktérii, vírusov a plesní, je pravidelná a nezávislá kontrola s cieľom systematického monitorovania a overovania čistých priestorov. Prostredníctvom našich odborníkov a spolupráce s poprednými zástupcami verejného a súkromného sektoru v oblasti monitorovania a analýz mikrobiologických faktorov prinášame našim klientom možnosti využívať najmondénnejšie technológie a súbor poznatkov s cieľom zabezpečiť efektívne a cenovo dostupné riešenia.

Našim poslaním je poskytovať klientom okrem odborných poznatkov a nezávislých analýz v oblasti čistoty prostredia, aj možnosti optimalizovať a zlepšovať parametre čistoty v interiéroch a takto prispievať k zlepšovaniu pracovného prostredia ako aj interiérov využívaných v súkromnom a podnikateľskom sektore.

Analýza čistoty v interiéroch

Meranie mikrobiologických faktorov, hodnotenie kvality vnútorného ovzdušia a verifikácia účinnosti dezinfekcie

Portfólio našich služieb:

Mikrobiologický analýza povrchov prostredníctvo...
Mikrobiologické analýzy povrchov prostredníctvom dotykových platní slúžia k jednoduchému a efektívnemu monitorovaniu hygieny pracovných a...
Monitorovanie hygieny a kontrola sanitácie – AT...
Efektívne monitorovanie hygieny je jednou z prevencií pred rizikom kontaminácie. Kontrola hygieny prostredníctvom ATP testov sa...
Meranie kontaminácie prachometrom
Kontrola kvality ovzdušia  prachometrom v kombinácií s odberom sedimentácie je účinnou prevenciou pri detekcii nežiadúcej...
Kontrola ovzdušia - Aeroskop – Mikrobiologická ...
Kontrola kvality ovzdušia prostredníctvom Aeoroskopu slúži k detekcii mikrobiologických aspektov v ovzduší. Pomocou odberu vzoriek...