O nás

Portfólio poskytovaných služieb a odborných činností spoločnosti Cleanliness Certification Center je zameraná na predikciu rizikových faktorov v oblasti technickej čistoty, budovania a spravovania čistých priestorov, hygieny a medicínskych požiadaviek pre čisté priestory, prostredníctvom výkonu odborných inšpekcii, auditov a vzdelávania zameraných na oblasti:

Technickej čistoty podľa medzinárodných štandardov VDA a ISO
Analýz ovzdušia v interiérových priestoroch – hygienické kontroly
Analýz čistých priestorov podľa EN ISO 14644 a EN ISO 14698
Detekcie rizík v oblasti čistých priestorov a čistých zón v zdravotníctve, priemysle, súkromnom sektore
Posudzovania hygienických a ergonomických faktorov v interiérových priestoroch (mikrobiologické faktory, merania prachových častíc, meranie VOC)
Support pri projektovaní a budovaní čistých priestorov

Cleanliness Certification Center, s.r.o. je členom medzinárodnej asociácie IAQA (Indoor Air Quality Association) – Member ID: 65547853.

Súbor aktivít a odbornej činnosti Cleanliness Certification Center, s.r.o. predstavuje výkon odborných auditov a posudzovania čistých priestorov na úrovni medzinárodne registrovaných činnosti podľa WIPO IR 018034457_01.

Naše systémy výkonu monitorovania a overovania čistých priestorov sú pravidelne preverované nezávislými inštitúciami – sme držitelia Certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti výkonu auditov technickej čistoty a výkonu mikrobiologických analýz.

Minimalizujte riziká kontaminácie a majte svoje zdravie a podnikanie pod kontrolou.