Lapač sedimentácie

Lapač sedimentácie bez mikroskopického hodnotenia

Lapače predstavujú média pre  odber sedimentácie za určitý čas s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc v preverovanom prostredí. Prostredníctvom Lapačov sedimentácie je možné efektívne detegovať pevné častice a vlákna v čistých priestoroch s cieľom vyhodnocovania ukazovateľov čistoty, prípadne k stanoveniu typu znečistenia pomocou doplnkových analýz.

Výhody:

  • jednoduchá manipulácia a skladnosť,
  • prostredníctvom odberových médií (Lapačov sedimentácie) je možné monitorovať dlhodobé pôsobenie voľne poletujúcich častíc a vlákien v čistých priestoroch,
  • odberové média (Lapače sedimentácie) je možné použiť pri analýzach čistoty pracovného prostredia a čistých priestorov tzv. Halový monitoring,
  • odberové média (Lapače sedimentácie) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou štandardných analýz – optická mikroskopia,
  • odberové média (Lapače sedimentácie) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou doplnkových analýz (LIBS),
  • odberové média (Lapače sedimentácie) sú použiteľné na detekciu kontaminácie v súlade s medzinárodnými požiadavkami VDA 19.2.
Lapač sedimentácie s mikroskopickým vyhodnotením (doplnková analýza)
Lapače predstavujú média pre  odber sedimentácie za určitý čas s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc...
Lapač sedimentácie s mikroskopickým vyhodnotením (štandardná analýza)
Lapače predstavujú média pre  odber sedimentácie za určitý čas s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc...