Lapač sedimentácie s mikroskopickým vyhodnotením (štandardná analýza)

Lapače predstavujú média pre  odber sedimentácie za určitý čas s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc v preverovanom prostredí. Prostredníctvom Lapačov sedimentácie je možné efektívne detegovať pevné častice a vlákna v čistých priestoroch s cieľom vyhodnocovania ukazovateľov čistoty, prípadne k stanoveniu typu znečistenia pomocou doplnkových analýz.

Medzi štandardné metódy analýz kontaminácie pre Razítkové testy patri Opticko-svetelná mikroskopia. Opticko-svetelná analýza poskytuje informácie o type znečistenia. Pomocou opticko-svetelnej analýzy je možne stanovovať topografiu extrahovaných častíc (opis tvaru extrahovanej častice).

Výhody:

  • jednoduchá manipulácia a skladnosť,
  • odberové média (Lapačov sedimentácie) je možné použiť pri analýzach čistoty dotykových a pracovných plôch, čistoty baliacich jednotiek, pracovného odevu, atď. pri Procesnom monitoringu čistoty a čistého prostredia,
  • odberové média (Lapačov sedimentácie) je možné použiť pri analýzach kontaminácie pri tzv. Halovom monitoringu,
  • odberové média (Lapačov sedimentácie) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou štandardných analýz – optická mikroskopia,
  • odberové média (Lapačov sedimentácie) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou doplnkových analýz (LIBS),
  • odberové média (Lapačov sedimentácie) sú použiteľné na detekciu kontaminácie v súlade s medzinárodnými požiadavkami VDA 19.2.

Žiadosť o cenovú ponuku

Meno a Priezvisko*
Tel. číslo*
Email*
Poznámka*