Razítka pre odber primárnej sedimentácie

Razítka bez mikroskopického hodnotenia

Razítka slúžia k odberu primárnej (okamžitej) sedimentácie s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc v preverovanom prostredí. Prostredníctvom Razítkových testov je možné efektívne detegovať pevné častice a vlákna z dotykových a pracovných plôch s cieľom vyhodnocovania ukazovateľov čistoty, prípadne k stanoveniu typu znečistenia pomocou doplnkových analýz.

Výhody:

  • jednoduchá manipulácia a skladnosť,
  • odberové média (Razítka) je možné použiť pri analýzach čistoty dotykových a pracovných plôch, čistoty baliacich jednotiek, pracovného odevu, atď. pri Procesnom monitoringu čistoty a čistého prostredia,
  • odberové média (Razítka) je možné použiť pri analýzach kontaminácie pri tzv. Halovom monitoringu,
  • odberové média (Razítka) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou štandardných analýz – optická mikroskopia,
  • odberové média (Razítka) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou doplnkových analýz (LIBS),
  • odberové média (Razítka) sú použiteľné na detekciu kontaminácie v súlade s medzinárodnými požiadavkami VDA 19.2.
Razítko s mikroskopickým vyhodnotením (doplnková analýza)
Razítka slúžia k odberu primárnej (okamžitej) sedimentácie s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc v preverovanom...
Razítko s mikroskopickým vyhodnotením (štandardná analýza)
Razítka slúžia k odberu primárnej (okamžitej) sedimentácie s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc v preverovanom...