Razítko s mikroskopickým vyhodnotením (doplnková analýza)

Razítka slúžia k odberu primárnej (okamžitej) sedimentácie s cieľom stanoviť kontamináciu polietavých častíc v preverovanom prostredí. Prostredníctvom Razítkových testov je možné efektívne detegovať pevné častice a vlákna z dotykových a pracovných plôch s cieľom vyhodnocovania ukazovateľov čistoty, prípadne k stanoveniu typu znečistenia pomocou doplnkových analýz.

Medzi pokročilejšie metódy doplnkových analýz kontaminácie patria:

SEM/EDX – kombinovaná analýza elektro-optického počítania a merania extrahovaných častíc pomocou elektrónového mikroskopu (SEM) a energetickej analýzy prostredníctvom röntgenovej spektrometre(EDX).

LIBS – (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) Laserom budená plazma – je emisná spektroskopia, ktorá umožňuje analýzu prvkov, z ktorých sú materiály zložené. Využíva sa pre zisťovanie materiálu extrahovaných častíc s cieľom nasadenia najefektívnejšieho čistenia v prevádzke.

Raman – je spektroskopia založená na vzniku vlnenia, ktoré umožňuje analýzu štruktúry častíc.

Prostredníctvom doplnkových analýz kontaminácie dokážeme identifikovať štruktúru častíc s cieľom identifikovať pôvod znečisťovania.

Výhody:

  • jednoduchá manipulácia a skladnosť,
  • odberové média (Razítka) je možné použiť pri analýzach čistoty dotykových a pracovných plôch, čistoty baliacich jednotiek, pracovného odevu, atď. pri Procesnom monitoringu čistoty a čistého prostredia,
  • odberové média (Razítka) je možné použiť pri analýzach kontaminácie pri tzv. Halovom monitoringu,
  • odberové média (Razítka) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou štandardných analýz – optická mikroskopia,
  • odberové média (Razítka) sú vhodné k detekcii pevných častíc a vlákien pomocou doplnkových analýz (LIBS),
  • odberové média (Razítka) sú použiteľné na detekciu kontaminácie v súlade s medzinárodnými požiadavkami VDA 19.2.

Žiadosť o cenovú ponuku

Meno a Priezvisko*
Tel. číslo*
Email*
Poznámka*