Ak dokážeme znižovať vplyv technického znečistenia a vznik kontaminácie,

dokážeme zabezpečiť požiadavky na funkčnosť komponentov, bezpečnosť a bezporuchovosť prevádzky

Technická čistota

Chcete vedieť či spĺňate zákaznícke požiadavky na technickú čistotu?

Chcete vedieť či Vaša prevádzka je správne navrhnutá z pohľadu požiadaviek medzinárodných štandardov ISO 16232 a VDA 19.2?

 • Zabezpečíme Vám profesionálne meranie a analýzu Technickej čistoty v súlade s požiadavkami ISO 14644; ISO 16232 a VDA 19.2
 • Zabezpečíme Vám komplexný servis pri plánovaní, zavádzaní a analýze rizikových faktorov vplývajúcich na technickú čistotu pomocou licencovaného SW.

Čoraz zložitejšie technické systémy majú rastúcu požiadavku na citlivosť voči cudzím časticiam. Ak kontaminácia nie je dostatočne odstránená z produktov, môžu pri montáži nastávať mnohé chyby, ako napríklad obmedzenie výkonu a trvanlivosti, nežiaduci hluk alebo dokonca úplné zlyhanie.

Pri požiadavkách na čistotu produktov je dôležité analyzovať a riešiť nielen samotnú predpísanú čistotu produktov, ale aj potenciálne faktory znečisťovania, ktoré v konečnom dôsledku môžu znehodnotiť celú produkciu.

Vďaka analýzam technickej čistoty (Auditom čistoty – CAE®) zabezpečujeme v reálnom čase a v reálnych prevádzkach analýzu kritických miest v procesoch prostredníctvom odborných meraní, odberov kontaminácie v kombinácii s licencovaným SW, ktorý bol špeciálne vyvíjaný pre Analýzu technickej čistoty v procesoch.

Analýza technickej čistoty – Audit čistoty prevádzok

 • Elektrotechnický priemysel
 • Letecký priemysel
 • Potravinárstvo
 • Automobilový priemysel
 • Kybernetika, Robotika
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Kontrola inštalácie a realizácie čistých priestorov
 • Výkon Auditov čistoty a čistých priestorov – technický čistota, kontrola kvality ovzdušia, sedimentačné metódy, atď.
 • Analýza čistých priestorov podľa EN ISO 14644 a EN ISO 16232, VDA 19.2

Kvalifikácia a kompetentnosť

 • Ponúkame vzdelávanie a odbornú prípravu personálu v súlade s medzinárodnými normami a požiadavkami na Technickú čistotu.

https://www.auditcistoty.com/vzdelavanie-sluzby/