O nás

Cleanliness Certification Center je členom asociácie IAQA (Indoor Air Quality Association)
Member ID: 65547853

Súbor aktivít a odbornej činnosti Cleanliness Certification Center, predstavuje výkon odborných auditov a posudzovania čistých priestorov na úrovni medzinárodne registrovaných činnosti podľa WIPO IR 018034457_01. (World Intellectual Property Organization)

Spolupracujeme na programoch vedy a výskumu so zástupcami Technickej univerzity v Košiciach

Naše systémy výkonu monitorovania a overovania čistých priestorov sú pravidelne preverované nezávislými inštitúciami

Analýzy čistých priestorov a kontroly ovzdušia realizujeme v úzkej spolupráci s poprednými laboratóriami a so zastúpením regionálnych autorít hygieny a verejného zdravotníctva.

Už roky sa intenzívne zaoberáme problematikou čistých priestorov a čistých zón. Naši odborníci v oblasti čistých priestorov a technickej čistoty sú Vám k dispozícii v nasledujúcich oblastiach:

Kontrolná činnosť

 • Výkon Auditov čistého priestoru
 • Validácia čistých priestorov
 • Analýza rizík – posudzovanie rizík v čistých priestoroch.
 • Analýza čistých prevádzok (priemysel, hygiena, nemocničné a lekárske prostredie, kozmetický priemysel, potravinársky priemysel)
 • Analýza kontaminácie prostredníctvom predpísaných metodík v súlade s medzinárodnými normami
 • Výkon Auditov čistoty a čistých priestorov – technický čistota, kontrola kvality ovzdušia, sedimentačné metódy, atď.
 • Analýza čistých priestorov podľa EN ISO 14644 a EN ISO 14698
 • Analýza ovzdušia v interiérových priestoroch – hygienické kontroly.

Plánovanie čistých priestorov:

 • Projektové štúdie
 • Procesné poradenstvo
 • Preskúmanie plánu (preskúmanie návrhu)
 • Dodržiavanie medzinárodných štandardov a predpisov
 • Analýza rizikových faktorov pri procese plánovania čistých priestorov

Realizácia

 • Odborný dozor
 • Kontrola inštalácie a realizácie čistých priestorov

Kvalifikácia a kompetentnosť

 • Vzdelávanie a odborná príprava personálu v súlade s medzinárodnými normami

Minimalizujte riziká kontaminácie a majte svoje podnikanie pod kontrolou