Školenia

Technická čistota – Príprava Audítorov technickej čistoty – licencovaný kurz CleanCert
Príprava Audítorov technickej čistoty, je zameraná na výkon interných a externých auditov pre efektívne monitorovanie...
Technická čistota – Základné požiadavky (VDA 19.x a ISO) – licencovaný kurz CleanCert
Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia vplyvom inovácií a nových technológií dnes patria medzi základné štandardy...