Technická čistota – Príprava Audítorov technickej čistoty – licencovaný kurz CleanCert

Príprava Audítorov technickej čistoty, je zameraná na výkon interných a externých auditov pre efektívne monitorovanie systému Technickej čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví, kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

Prostredníctvom licencovaného kurzu budú účastníci oboznámení s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 19011:2018 pre výkon auditovania manažérskych systémov ako aj výkonu Auditov podľa požiadaviek na Technickú čistotu.

Cena: 797,00 € /osoba

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Tel. číslo*
Email*
Poznámka*
Počet účastníkov*
Cena spolu