Technická čistota – Základné požiadavky (VDA 19.x a ISO) – licencovaný kurz CleanCert

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia vplyvom inovácií a nových technológií dnes patria medzi základné štandardy vyžadované zástupcami vyspelých priemyselných odvetví. Sú uvádzané v normách ISO 16232, ISO 13 485, ISO 14644, štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, prípadne odvetvových špecifikáciách (automobilový priemysel – VW 01134, QV 11 111, STD 107-0002).

Prostredníctvom licencovaného školenia budú účastníci oboznámení s požiadavkami efektívneho zavádzania a monitorovania čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ktoré majú výrazný vplyv na funkčnosť, spoľahlivosť, kvalitu a bezpečnosť dodávaných výrobkov v priemysle. Cieľom je získať znalosti potrebné pre stanovenie Stupňov technickej čistoty a následného určovania metodik merania a efektívneho vyhodnocovania technickej čistoty.

Cena: 585,00 € /osoba

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Tel. číslo*
Email*
Poznámka*
Počet účastníkov*
Cena spolu