Analýza kontaminácie prostredníctvom Razítkových testov

Tento spôsob analýz spočíva v kombinácii priameho odberu kontaminácia z komponentov, prípadne baliacich jednotiek a následného vyhodnocovania kontaminácie prostredníctvom štandardných alebo doplnkových analýz. K odberom kontaminácie sa používajú špecifické odberové média tzv. Razítko, alebo Lapač sedimentácie, ktoré svojou konštrukciou a zložením adhéznej dotykovej plochy fixujú odobraté pevné častice a vlákna k následnej manipulácií pri analýzach prostredníctvom optickej mikroskopie, prípadne analýze prostredníctvom LIBS – (Laser Induced Breakdown Spectroscopy).

Veľkou výhodou je jednoduchá manipulácia a dostupnosť pri odbere kontaminácie z dotykových a pracovných plôch. Odberové média je možné použiť pri analýzach kontaminácie z komponentov, balení ako aj pracovných plôch pri tzv. Halovom monitoringu, napríklad pri odberoch kontaminácie a monitorovaniu účinnosti čistenia stien a plôch v čistom prostredí.

Využitím najmodernejších technológií a postupov detegujeme častice v súlade s medzinárodnými požiadavkami VDA 19.1 a ISO 16232.

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb