Analýzy kontaminácie komponentov – štandardné metódy (Gravimetria; 2D/3D Skener; Optická mikroskopia)

Prostredníctvom štandardných analýz kontaminácie dokážeme identifikovať pevné kovové a nekovové častice a vlákna z komponentov a obalov pomocou extrakcie častíc a následným použitím jednej z predpísaných štandardných analýz k detekcii nečistôt – Gravimetria; 2D/3D Skener; Optická mikroskopia.

Gravimetria – pomocou váženia analytického filtra pred filtráciou a po filtrácii extrakčnej kvapaliny, sa stanovuje celková hmotnosť extrahovaných častíc zo skúšobného objektu.

Opticko-svetelná analýza – poskytuje okrem údajov o hmotnosti extrahovaného znečistenia, aj detailné informácie o type znečistenia. Pomocou opticko-svetelnej analýzy je možne stanovovať topografiu extrahovaných častíc (opis tvaru extrahovanej častice).

Využitím najmodernejších technológií a postupov detegujeme častice v súlade s medzinárodnými požiadavkami VDA 19.1 a ISO 16232.

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb