Kontrola ovzdušia – Aeroskop – Mikrobiologická analýza

Kontrola kvality ovzdušia prostredníctvom Aeoroskopu slúži k detekcii mikrobiologických aspektov v ovzduší. Pomocou odberu vzoriek z ovzdušia na mikrobiologické kultivačné médium a následnej kultivácii je možné detegovať prítomnosť kultúr z meraného prostredia. Pomocou mikrobiologických analýz je možné efektívne odhaliť pôvodcu infekčných ochorení dýchacích ciest ako aj rôzne mikrobiologické faktory spôsobujúce zdravotné ťažkosti dýchacích ciest, kožných ochorení, prípadne ochorení močových ciest a tráviacich problémov.

Pomocou vhodne analýzy mikrobiologických faktorov je možné efektívne nasadiť účinnú dezinfekciu a predchádzať chronickým ochoreniam spôsobeným nekvalitným ovzduším.

Využitím najmodernejších a inovatívnych technológií poskytujeme klientom najúčinnejšiu prevenciu pri zabezpečení čistého a zdravého ovzdušia. Procesy kontrol ovzdušia aeroskopicky majú uplatnenie v zdravotníckom sektore (kontrola ambulancií, zdravotníckych zariadení, nemocničných priestorov), potravinárskom ako aj farmaceutickom priemysle, ale aj v komerčnej sfére (kontrola kvality ovzdušia ubytovacích zariadení, relaxačných a športových centier, verifikácia zdravotne-nezávadného ovzdušia v novostavbách a bytových jednotkách).

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb