Meranie kontaminácie prachometrom

Kontrola kvality ovzdušia  prachometrom v kombinácií s odberom sedimentácie je účinnou prevenciou pri detekcii nežiadúcej kontaminácie v interiérovom prostredí. Prachové častice sú častokrát nositeľom mikróbov a v nemalej miere je samotný prach označované za alergén. Prach môže dráždiť dýchanie aj u zdravého človeka, no v skutočnosti alergiu na prach predstavuje alergia na drobné časti rôzneho pôvodu, z ktorých je prach zložený – teda človek je alergický na konkrétnu časť prachu. Najčastejšie sú to roztoče.

Prach je alergén, ktorý sa prenáša vzduchom, takže nebezpečný je hlavne ak je vo vzduchu zvírený. Medzi najnebezpečnejšie patria najmenšie prachové častice, ktoré neraz ani nevidieť voľným okom. Sú mimoriadne ľahké a tak sa vznášajú v ovzduší aj potom, čo si myslíte, že prach sa už dávno „usadil“. Tieto malé čiastočky sú nebezpečné aj preto, že ľahko preniknú veľmi hlboko do pľúc. Najčastejším alergénom je tzv. domáci prach, alebo bytový prach obsahuje rozpadnuté telá roztočov, okom neviditeľné článkonožce ale aj anorganické látky spôsobujúce zdravotné ťažkosti.

Meraním kvality ovzdušia prachometrom v kombinácii s odberom primárnej a sekundárnej sedimentácie s využitím najmodernejších a inovatívnych technológií poskytujeme klientom najúčinnejšiu prevenciu pri zabezpečení čistého a zdravého ovzdušia.

V objednávke je potrebné uviesť plochu analyzovaného priestoru v m2 a priložiť LAY-OUT (formát: JPEG, PDF, Word, Excel)

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb