Meranie kontaminácie prachometrom

Meraním kontaminácie (prašnosti) prostredníctvom prachometra je možné efektívne detegovať voľne poletujúce častice v čistom priestore. Prostredníctvom prachometra je možné identifikovať koncentráciu kontaminácie na jednotku objemu vzduchu v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem a následne identifikovať dosiahnutú triedu čistoty v monitorovanom prostredí. Počet odberných miest a cyklov meraní je definovaný medzinárodnou normou ISO 14644 v závislosti od plochy. Pomocou prachometra je možné identifikovať pevné častice v ovzduší o rozsahu od 0,1μm do 10 μm.

Meranie kontaminácie prachometrom sa aplikuje pri monitorovaní kvality ovzdušia v interiéroch – meranie kvality ovzdušia v súlade s ISO 14644.

V objednávke je potrebné uviesť plochu analyzovaného priestoru v m2 a priložiť LAY-OUT (formát: JPEG, PDF, Word, Excel)

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb