Mikrobiologický analýza povrchov prostredníctvom dotykových platní

Mikrobiologické analýzy povrchov prostredníctvom dotykových platní slúžia k jednoduchému a efektívnemu monitorovaniu hygieny pracovných a dotykových plôch ako aj kontroly povrchu po aplikácii čistiacich a sanačných procesoch. Kontrola hygieny prostredníctvom dotykových platní sa používa tam, kde je potreba priebežného overovania správnosť čistenia a dezinfekcie plôch (pracovné a dotykové plochy) a zariadení v reálnom čase a zabezpečiť ich opätovné používanie.

Použitie:

  • pri overovaní čistoty a sanitácie nástrojov, dotykových a pracovných plôch.
  • kontrola a monitorovanie procesov čistenia a dezinfekcie v dopravných prostriedkoch, hoteloch, relaxačných centrách komerčne využívaných interiérových zariadeniach,
  • tam, kde je dôležité zabezpečiť, aby proces čistenia a sanitačné postupy spĺňali požadovanú kvalitu a účinnosť.

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb