Monitorovanie hygieny a kontrola sanitácie – ATP bioluminiscencia

Efektívne monitorovanie hygieny je jednou z prevencií pred rizikom kontaminácie. Kontrola hygieny prostredníctvom ATP testov sa používa tam, kde je potreba priebežného sledovania účinnosti čistiacich a sanitačných procesov. Cieľom prevedenia ATP testu je efektívne overiť správnosť čistenia a dezinfekcie plôch (pracovné a dotykové plochy) a zariadení v reálnom čase a zabezpečiť ich opätovné používanie.

Nový rada testov spojuje výhody ATP testov a tradičných testov pomocou agarových platní. Umožňuje rýchle a jednoduché stanovenie prítomnosti baktérií (Koliformné baktérie, E.coli, Enterobakterií a CPM).

Použitie:

  • monitoring výrobných zariadení vo všetkých odvetviach potravinárskeho priemyslu, farmaceutického priemyslu a kozmetickej výroby,
  • pri overovaní čistoty a sanitácie nástrojov, dotykových a pracovných plôch a prostredia v zdravotníctve,
  • kontrola a monitorovanie procesov čistenia a dezinfekcie v dopravných prostriedkoch, hoteloch, relaxačných centrách a komerčne využívaných interiérových zariadeniach,
  • tam, kde je dôležité zabezpečiť, aby proces čistenia a sanitačné postupy spĺňali požadovanú kvalitu a účinnosť.

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb