Projektovanie čistých zón a čistých priestorov

Budovanie čistých priestorov a čistých zón predstavuje nemalé investície a taktiež je časovo náročným procesom. Od fázy projektu po samotnú výstavbu a usporiadanie čistých priestorov je potrebné brať ohľad na možné rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú udržateľnosť čistého priestoru a kvalitu vnútorného ovzdušia. Základná funkcia čistého priestoru je zábrana proti znečisťujúcim vplyvom z neupravených priestorov a proti prirodzeným vplyvom okolitého prostredia. Čistá zóna predstavuje stály a cielene riadený priestor k obmedzeniu pohybu kritických častíc v ovzduší a obmedzeniu vzniku znečisťovania v riadenom priestore.

Úlohou nášho odborného tímu je poskytovať profesionálny support zákazníkom od prvotnej fázy budovania čistých zón a čistých priestorov s cieľom eliminovať faktory, ktoré majú negatívny vplyv na funkčnosť vybudovaných čistých priestorov. Výstupom spolupráce nášho odborného tímu s klientom je flexibilný komunikácia a súhrnná Správa obsahujúca detegované riziká a opatrenia súvisiace s:

  • naprojektovaním čistého priestoru zohľadňujúce predpísané štandardy k pohybu osôb a manipulácii v čistých zónach,
  • naprojektovaním vhodnej vzduchotechniky s cieľom udržateľnosti kvality ovzdušia v požadovanej triede ISO,
  • naprojektovaním priestorového usporiadania čistých priestorov a eliminácie rizikových faktorov ovplyvňujúcich čistú zónu.
Cleanliness Certification Center, s.r.o. je členom medzinárodnej asociácie IAQA (Indoor Air Quality Association) – Member ID: 65547853.

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb