Verifikácia čistých priestorov – Validácia čistých priestorov

Proces Verifikácie čistých priestorov slúži k overovaniu kvality ovzdušia v preverovanom interiérovom prostredí, v kombinácii s monitorovaním primárnej a sekundárnej sedimentácie pevných častíc a meraní prúdenia vzduchu v interiéroch s cieľom preveriť kvalitu ovzdušia, overiť monitorovaný čistý priestor a overiť funkčnosť a nastavenie vzduchotechniky, zabezpečujúcej čistotu a kvalitu ovzdušia v monitorovanom priestore. Výstupom z Verifikácie čistého prostredia je súhrnná Správa obsahujúca komplexné výsledky ku kvalite ovzdušia a detegovanej sedimentácii s využitím najmodernejších technológii.

Pri Validačných procesoch je Správa o stave kvality ovzdušia a čistého priestoru doplnená o udelenie Certifikátu čistého priestoru v zmysle schválených postupov Cleanliness Certification Center.

Verifikácia čistých priestorov (Validácia čistých priestorov) patrí častokrát k jedným z požiadaviek klientov v odvetviach priemyslu, kde sú kladené vysoké nároky na čisté procesy, kvalitu ovzdušia a preukázateľnosť plnenia požiadaviek na čisté prostredie a čisté procesy.

Oblasti vyžadujúce preukázateľnosť čistých priestorov, kvality ovzdušia a účinne zavedeného systému čistých zón:

  • Letecký priemysel
  • Automobilový priemysel
  • Elektrotechnický priemysel
  • Farmaceutický priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Výroba medicínskych zariadení

Odvetvia špeciálnych procesov s úzkym naviazaním na riadené čisté priestory s požiadavkami na riadenie a monitorovanie kvality ovzdušia v súlade s ISO 14644.

V objednávke je potrebné uviesť plochu analyzovaného priestoru v m2 a priložiť LAY-OUT (formát: JPEG, PDF, Word, Excel)

Objednávka

Meno a Priezvisko*
Email*
Tel. číslo*
Poznámka
Príloha*
Maximum file size: 20 MB
Nahrajte podklady vo formáte: word, excel, pdf, jpeg, gif, png, zip, rar s maximálnou veľkosťou 20mb